ป้าย : สมุนไพร

สำหรับการที่จะใช้มะนาวเป็นยานั้น ต้องใช้น้ำมะนาวจากผลมะนาวที่โตเต็มที่ มีรสเปรี้ยวจัด วิธีนำมาใช้รักษาอาการไอ ระคายคอจากเสมหะ โดยการนำมะนาวโตเต็มที่จา...
ลักษณะพืชเป็นไม้ยีนต้นสูง ๒-๕ เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นรูปวงรีกว้าง ๘-๑๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐-๑๘ เซ็นติเมตร ปลายแหลม ขอบเป็นคลื่น ผิวเป็นมันสีเขีย...