ป้าย : พระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรฯ

พระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ...