ป้าย : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ประสูติกาลพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 เวลา 18 นาฬิกา 35 นาที ณ โรงพยาบาลศิริราช ทรงเป็นพระโ...