พระพุทธศรีอารยเมตรัย" (หลวงพ่อโต) วัดอินทรารามวิหาร ถนนวิสุทธ์กษัตริย์ บางขุนพรหม เป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ สูง ๓๒ ม. กว้าง ๑๐ ม.๒๔ นิ้ว บนยอดพระเกตุมาลาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากศรีลังกา กล่าวกันว่าสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นแต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จท่านก็มรณะภาพเสียก่อน

" />

ป้าย : 

"พระพุทธศรีอารยเมตรัย" (หลวงพ่อโต) วัดอินทรารามวิหาร ถนนวิสุทธ์กษัตริย์ บางขุนพรหม เป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ สูง ๓๒ ม. กว้าง ๑๐ ม.๒๔ นิ้ว บนยอดพระเกตุมาลาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากศรีลังกา กล่าวกันว่าสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นแต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จท่านก็มรณะภาพเสียก่อน

พระพุทธศรีอารยเมตรัย (หลวงพ่อโต) วัดอินทรารามวิหาร ถนนวิสุทธ์กษัตริย์ บางขุนพรหม เป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ สูง ๓๒ ม. กว้าง ๑๐ ม.๒๔ นิ้ว บนยอดพระเกตุมา...