รูปภาพ

ม่านตาขยาย น้ำลายก็ไหลหก ความโลภงกปกจิต วิปริตเพี้ยน เห็นสิ่งใดก็อยากกิน ให้สิ้นเตียน กระหายเหี้ยน กระหือรือคือผู...
จำนวน  1  ภาพ
โถมถั่งโครมครามครืน........บางครั้งขื่นบางครั้งรมย์ สัมผัสทั้งหวาน-ขม................ใคร่ชิดชมและผลักไส........
จำนวน  1  ภาพ
คาถาธรรมบท สุขวรรคที่ ๑๕ เมื่อพวกมนุษย์มีเวรกันอยู่ เราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่ เป็นอยู่สบายดีหนอ เมื่อพวกมนุษย์มีความเร่าร้อนกันอยู่ เราเป็นผู้ไม่มีความเร...
จำนวน  1  ภาพ
ดุจผีปีศาจคลุ้ม................รุมราน เมืองอยู่ในมือมาร...........แม่นแท้ จึงพสกคลุกคลาน...........ขมุกเขม่า รอรับวันพ่ายแพ้............เพลี่ยงพล้ำ...
จำนวน  1  ภาพ
บัวบานที่บ้านเรา...
จำนวน  1  ภาพ
แค่ดอกไม้จากจินตนาการ ที่เพิ่งหัดลองทำด้วยโปรแกรม AI....
จำนวน  1  ภาพ
ติดเรือนติดโลกล้อม...........รุงรัง ติดสุขติดทุกขัง.................เกี่ยวข้อง ติดใยเนิ่นนานยัง................ติดอยู่ หยากเยื่อกิเลสคล้อง............
จำนวน  2  ภาพ
รางเงาทาบทับซ้อน ซอกหยัก พรายพร่ารอยหลืบปลัก พรั่งพร้อม เงาอดีตผุดรูปลักษณ์ ปริวิตก กัดกร่อนอารมณ์ย้อม ยั่วเย้าแยงหทัย ไหลลงหลงคลุกเค...
จำนวน  1  ภาพ
พลโลกโศกขุ่นข้อง ขลุกกาม ติดบ่วงลวงรูปนาม แน่นแฟ้น แบกทุกข์ท่วมทับความ- เห็นผิด กอบกิจมิจฉาแม้น มั่นไว้ดำรงองค์ ทรนงนัยหนึ่งนี้ อาตมัน เทียวท่อ...
จำนวน  1  ภาพ
ดอกบัว มีกลิ่นหอม รื่นรมย์ใจ เกิดบนสิ่งปฏิกูล ที่เขาทิ้งไว้ไกล้ทางใหญ่ ฉันใดฯ๕๘ฯ ท่ามกลางหมู่ปุถุชน ผู้โง่เขลา ผู้เป็นเสมือนสิ่งปฏิกูล...
จำนวน  1  ภาพ
วิบวิบวาบวับโล้ ลมเฉวียน โบยโบกปลายเปลวเลียน เล่นล้อ แรงลมสะพัดเพียร เพลาผ่าน วูบเฮย ชีวิตคนข่มท้อ เสี่ยงสู้ชะตาไฉน ใจกายกิเลสต้อน ตนสนอง...
จำนวน  1  ภาพ
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมหอพระไตรปิฎก วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารเป็นแบบอย่างที่สืบทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา ตัวอาคารเป็นเรือนไทยยกพื้นสูงเป็น ๓ หลัง โดยแบ...
จำนวน  1  ภาพ