รูปภาพ

พระพุทธไสยาส วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมัง คลารามราชวรมหาวิหาร)...
จำนวน  2  ภาพ
กราบน้อมนบพระตรัยรัตน์ ขอศีลสัจจ์ปกรักษา ผู้คนในครรลา ครรลองธรรม...จำเริญชัย...
จำนวน  1  ภาพ
ผู้ใดประพฤติล่วงธรรม เพราะความรัก ความชัง ความกลัว ความหลง ยศของผู้นั้นย่อมเสื่อม ดังดวงจันทร์ในข้างแรม ...
จำนวน  1  ภาพ
พระจันทร์ยิ้มแต่คนยิ้มไม่ออก ปัญหานอกและในยังรุมเร้า ไม่จ่างแจ้งแทงตลอดปลอดเงา คงหม่นเมาทุกข์เทวษในเจตจินต์ ...
จำนวน  1  ภาพ
เมื่อพวกมนุษย์มีเวรกันอยู่ เราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่ เป็นอยู่สบายดีหนอ เมื่อพวกมนุษย์มีความเร่าร้อนกันอยู่ เราเป็นผู้ไม่มีความเร่าร้อนอยู่ เป็นอยู่สบายดี...
จำนวน  1  ภาพ
กษัตราธิราชเจ้า...........ภูมิพล พระมิ่งขวัญปวงชน.......ฉัตรฟ้า ปกครองแผ่นดินดล...... สยามสงบ สุขเฮย ทวยราษฎร์ไทยในหล้า...กราบน้อมบังคม...
จำนวน  1  ภาพ
คำถามผุดมากมาย "ธรรม"สลายไปแล้วหรือ ใครหนอต้องฝึกปรือ และยึดถือ"ธรรม" นำทาง..........
จำนวน  1  ภาพ
พิลึกพิลั่นแล้ว..................รอยสยาม วิปลาสอุบัติลาม...............ทลักล้น ขอบเขตนิเวศน์คาม...........ฐานถิ่น แปรเปลี่ยนสภาพพ้น..........ภาพแพร...
จำนวน  1  ภาพ
เส้นแบ่งความดีชั่ว เขตขอบรั้วแห่งกุศล ยามใดก้าวล่วงพ้น ตกเป็นเหยื่ออสุรี...
จำนวน  1  ภาพ
สืบภพสืบชาติสร้าง...............กรรมเสวย รหัสสัญญาเคย....................ผนึกไว้ ขาว-ดำ-ชั่ว-ดีเอย.................อเนก อาบจิตมนุสไซร้...............
จำนวน  1  ภาพ
อีกหน่อยเหลือเพียงซากสัญลักษณ์ ที่ไร้หลักแก่นสารอันคงมั่น สะเปะสะปะไหลเรื่อยเปื่อยตามกัน เข้าสู่วันอันธการพิการพิกล...
จำนวน  1  ภาพ
ทาสสังขารชี้ชัด...................มองเห็น ว่านี่เพิ่งผ่านมา.....................แต่งแต้ม "ปรุง"เปรื่องเรื่องราวเป็น........โทษเปล่า ธรรมช...
จำนวน  1  ภาพ