รูปภาพ

สะพานหกที่ คลองหลอดวัดราชบพิธ (คลองคูเมืองเดิม) สะพานหก สร้างตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสะพานแบบฮอลันดา (เนเธอร์แลนด์) ส...
จำนวน  1  ภาพ
ขนุน ชื่อสามัญ Jackfruit Tree ชื่อท้องถิ่น ภาคเหนือ-ใต้ เรียก ขะหนุน ภาคอีสาน เรียก หมักหมี้, บักมี่ จันทบุรี เรียก ขะนู มลายู-ปัตตานี เรียก นากอ ชาวบ...
จำนวน  1  ภาพ
พินิศพิศภาพซ้อน..............แทรกปม พิเคราะห์เพาะพิษขม.........ขื่นคั้น พิบัติซัดเซซม-...................ซานซ่าน ทรามเสื่อมตามกรรมนั้น...แน่แท้ทุกส...
จำนวน  1  ภาพ
สรรพคุณในตำรายาไทย ราก : สรรพคุณแก้พิษร้อนใน กระหายน้ำ ฝาดสมาน บำรุงกระเพาะอาหาร แก้โลหิตออกตามกระเพาะอาหาร ลำไส้ ดับพิษร้อนของไข้ แก้ริดสีดวงทวาร ...
จำนวน  1  ภาพ
สัจธรรมดำรงอยู่มิรู้สิ้น ให้ยลยินทุกขณะที่ก้าวย่าง สัมผัสจิตสัมผัสธรรมใช่อำพราง เห็นกระจ่างเกิด-ดับอย่างฉับไว...
จำนวน  1  ภาพ
คาถาธรรมบท ปุปผวรรคที่ ๔ ...."บุคคลไม่พึงใส่ใจคำแสลงหูของชนเหล่าอื่น...
จำนวน  1  ภาพ
วัดกระโจมทอง ตำบลวัดชลอ ริมคลองบางกรวย บางกรวย, นนทบุรี ...
จำนวน  1  ภาพ
ปาณิมฺหิ เจ วโณ นาสฺส หเรยฺย ปาณินา วิสํ นาพฺพณํ วิสมเนฺวติ นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต. ...
จำนวน  1  ภาพ
กระเทียมเถา เป็นไม้ต่างประเทศนำเข้ามาปลูกประดับตามรั้วบ้าน ใบมีกลิ่นคล้ายกระเทียม กระเทียมเถา เป็นไม้เลื้อย กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยมสีเขียว กิ่งแก่กลมสีเทา...
จำนวน  1  ภาพ
วัดโพธิ์เผือก ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ...
จำนวน  1  ภาพ
จากฝันหนึ่งสู่อีกฝันปรุงปั้นแต่ง แม้นขัดแย้งอรรถนัยไร้เหตุผล แต่ภาพฝันนั้นเย้าเร้ากมล เป็นตัวตนจริงจังตรึงรั้งจินต์...
จำนวน  1  ภาพ
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ. ...
จำนวน  1  ภาพ