รูปภาพ

โอ้ใจหนอ มักพ้อโลก ทุกข์โศกเศร้า นิวรณ์เผา อารมณ์มัว ท่วมหัวหู ปรุงแต่งจิต คิดมากความ ลุกลามพรู เป็นตัวตู ของตูนี้ ...
จำนวน  1  ภาพ
บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาเยนทร์ ตั้งอยู่บนถนนวิชาเยนทร์ จังหวัดลพบุรี พื้นที่ในบริเวณบ้านหลวงรับราชทูต แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน...
จำนวน  2  ภาพ
เคยเป็นศาสนาสถานซึ่งขณะนี้เหลือเพียงซากปรักให้แลเห็นร่องรอยของเจดีย์องค์ใหญ่ว่าสร้างในสมัยทวาราวดี พระปรางค์สร้างในสมัยลพบุรี ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ...
จำนวน  1  ภาพ
ตั้งอยู่บนเนินดินด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟใกล้กับศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี ลักษณะศิลปะบายน (พ.ศ. ๑๗๒๐ - ๑๗๗๓) โครงสร้างเป็นศิลาแลงประดับปูนปั้น สร้างขึ้น...
จำนวน  1  ภาพ
ตั้งอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟจังหวัดลพบุรี ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อสมัยใด แต่มีลักษณะของศิลปกรรมที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์สืบ ๆ มาหลายยุคหล...
จำนวน  1  ภาพ
โลกสุข-โศกโลกเศร้าหรือเหงาบ้าง อาจเลือนราง,ชัดเจน,เป็นความหลัง มีเรื่องราวเคล้าคละประเดดัง ฤๅจักรั้งข้างหน้าอนาคต...
จำนวน  1  ภาพ
พระพุทธชินราชจำลองในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร และเป็นวัดประจำพระราชวังดุสิต ...
จำนวน  1  ภาพ
ถลาร่อนลงบ่วงห้วงกระแส โลกอันแปรปรวนอยู่พรูเป็นสาย บัดเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกข์มิเว้นวาย ชีวิตเวียนวนว่ายในข่ายวัฏฏ์...
จำนวน  1  ภาพ
หลายเหตุหลายเรื่องร้าย รุมราน
เศรษฐกิจพิษพาอาน อ่วมช้ำ
การเมืองดั่งการมาร มากเล่ห์
โรคหวัดพันธุ์ใหม่ซ้ำ แสกหน้าปชาหงาย
...
จำนวน  1  ภาพ
ประชาราษฎร์บอบช้ำ.............ชาชิน
ผู้ปกครองโกงกิน..................กวาด เหี้ยน
ประชาธิปไตยยิน..................ยลอยู่ นานแฮ
เจ็ดสิบเจ็ดปีเ...
จำนวน  1  ภาพ
พระพักตร์พระพุทธรูปปางปรินิพพาน บนภูเขาทอง วัดสระเกศ...
จำนวน  1  ภาพ
เมล็ดผลพรรณพฤกษ์ไม้........มากพันธุ์ พลัดหล่นลงภุมพลัน.............ผุดได้ ปัจจัย-เหตุจัดสรร..................สภาวะ ธรรม(ชาติ)นอ เติบใหญ่-ลีบ-เลว-ไซร้....
จำนวน  1  ภาพ