รูปภาพ

หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทำด้วยหินทรายแดง หุ้มปูนลงรักปิดทอง ประดิษฐานในอุโบสถวัดเพลง ซึ่งเป็นวัดร้างในสวนริมคลองวัดสักใหญ่ บางกรวย...
จำนวน  1  ภาพ
ทางพระพุทธศาสนามีการสอนให้ถือฤกษ์ถือยามในการทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่ ? พุทธดำรัสตอบ “ สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี...
จำนวน  1  ภาพ
เหมือนเงามีปรกติไปตาม ฉะนั้น ก็ชนเหล่าใดเข้าไปผูกเวรไว้ว่า คนโน้นด่าเรา คนโน้นได้ตีเรา คนโน้นได้ชนะเรา คนโน้นได้ลักสิ่งของๆ เรา ดังนี้ เวรของชนเหล่านั...
จำนวน  1  ภาพ
พระพุทธศรีอารยเมตรัย (หลวงพ่อโต) วัดอินทรารามวิหาร ถนนวิสุทธ์กษัตริย์ บางขุนพรหม เป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ สูง ๓๒ ม. กว้าง ๑๐ ม.๒๔ นิ้ว บนยอดพระเกตุมา...
จำนวน  1  ภาพ
ความดีคนดีทำได้ง่าย ความดีคนชั่วทำได้ยาก ความชั่วคนชั่วทำได้ง่าย ความชั่วพระอริยเจ้าทั้งหลายทำได้ยากฯ...
จำนวน  1  ภาพ
พระพุทธรูปปางนาคปรก หนึ่งในพระพุทธรูปหลาย ๆ องค์ปางต่าง ๆ ที่หน้าอุโบสถเก่าวัดชลอ บางกรวย...
จำนวน  1  ภาพ
พระประธานหน้าอุโบสถเก่าแก่ของวัดซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางกรวยที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ราวๆ ปีพ.ศ. ๒๓๐๐ และถูกทิ้งให้รกร...
จำนวน  1  ภาพ
คนโลภย่อมไม่รู้อรรถ คนโลภย่อมไม่เห็นธรรม เมื่อนรชนถูกความโลภครอบงำ ย่อมมืดตื้อทันที ความโลภก่อให้เกิดความพินาศ ความโลภทำให้จิตอยากได้ ชนไม่รู้จักความโ...
จำนวน  1  ภาพ
เข้าพรรษาบูชาพระไตรรัตน์ เพียรขจัดผัดพ้นมลทินหมอง รักษาจิตรักษาใจในครรลอง มั่นประคองธรรมะละอธรรม...
จำนวน  1  ภาพ
พระอัครสาวกในพระอุโบสถเก่าวัดชัยพฤกษมาลา ซึ่งได้บูรณะปฏิสังขรณ์โดยการดีดตัวอาคารให้สูงขึ้นหนีน้ำท่วม เนื่องจากวัดตั้งอยู่ริมคลองมหาสวัสดิ์ เขตตลิ่งช...
จำนวน  1  ภาพ
หนึ่งในพระที่นั่งในนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการแผ่นดิน ...
จำนวน  1  ภาพ
หลายหลากมากเหตุร้าย.........รุมสุม
เครียดทุกข์ทุกหลืบหลุม........เหล่าล้วน
การเมืองเศรษฐกิจกุม...........กลโลก
ภยโรคโกรกกรากถ้วน..........
จำนวน  1  ภาพ