รูปภาพ

เสียงซอสีเคล้า ขับขาน ฉิ่งฉับสลับกังวาน สุขแท้ เบิกบานสำราญ ฤดีแด บรรเลงเพลงแข่งแข นะแม่เอย....
จำนวน  1  ภาพ
วัดระฆัง หรือวัดที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นวัดหลวงพ่อโต หรือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สมเด็จพระราชาคณะที่มีชื่อเสียง และพระคาถาชินบัญชร วัดนี้...
จำนวน  1  ภาพ
ฤาษี ชีวก โกมารภัจจ์ เป็น ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคและมีชื่อเสียงมากในครั้งพุทธกาล เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระเจ้าพิมพิสาร และพระเจ้าพิมพิสาร ได้ถวายใ...
จำนวน  1  ภาพ
เป็นกวางขนาดใหญ่ ความยาวลำตัว ๑๕๐-๑๗๐ เซนติเมตร ความสูงที่ไหล่ ๑๒๐-๑๓๐ เซนติเมตร น้ำหนัก ๙๕-๑๕๐ กิโลกรัม ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ ละมั่งเป็นกวางที่...
จำนวน  1  ภาพ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น; อะระหะโต,ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส;สัมมาสัมพุทธัสสะ.ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง....
จำนวน  1  ภาพ
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นพระที่นั่งสำคัญองค์หนึ่งในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เ...
จำนวน  1  ภาพ
วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเรียกว่า วัดมะกอก ตามชื่อตำบลบางมะกอกซึ่งเป็นตำ...
จำนวน  2  ภาพ
ภาพจากจินตนาการ ดูแล้วไม่ต้องคิดมากนะค่ะ...อิๆ...
จำนวน  1  ภาพ
โลหะปราสาท วัดราชนัดดา สร้างโดยพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๙ เนื่องจากทรงมีพระราชศรัทธาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และท...
จำนวน  1  ภาพ
พระยายักษ์..ทวารบาล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม...
จำนวน  1  ภาพ
ตำนานนาค นาคคุ้มครองบ้านเมือง นอกจากนาคจะช่วยสร้างบ้านแปลงเมืองให้มนุษย์แล้ว นาคยังช่วยปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองให้ด้วย ดังมีอยู่ในนิทานหลายเรื่อง เช่น ...
จำนวน  1  ภาพ