หมวดรูปภาพ สถานที่

รูปภาพ

วัดอมรินทราราม หรือ วัดหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดแห่งนี้เดิมชื่อวัดบางว้าน้อย ตั้งวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๒๐๐ (หลังจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองร...
จำนวน  1  ภาพ
วัดร้างแห่งนี้คือวัด เพลง หรือ วัดทองเพลง อยู่ในพื้นที่ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย ริมคลองวัดสักใหญ่ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในปี พ.ศ. ใด แต่สันนิษฐ...
จำนวน  2  ภาพ
ใบเสมาทำจากหินทรายแดง บางส่วนสึกหรอไปตามกาล คงมีเพียงลวดลายให้เห็นบ้าง อยู่ที่วัดเพลง หรือ วัดบางเพลง ริมคลองวัดสักใหญ่ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังห...
จำนวน  1  ภาพ
พระพุทธศรีอารยเมตรัย (หลวงพ่อโต) วัดอินทรารามวิหาร ถนนวิสุทธ์กษัตริย์ บางขุนพรหม เป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ สูง ๓๒ ม. กว้าง ๑๐ ม.๒๔ นิ้ว บนยอดพระเกตุมา...
จำนวน  1  ภาพ
พระพุทธรูปปางนาคปรก หนึ่งในพระพุทธรูปหลาย ๆ องค์ปางต่าง ๆ ที่หน้าอุโบสถเก่าวัดชลอ บางกรวย...
จำนวน  1  ภาพ
พระประธานหน้าอุโบสถเก่าแก่ของวัดซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางกรวยที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ราวๆ ปีพ.ศ. ๒๓๐๐ และถูกทิ้งให้รกร...
จำนวน  1  ภาพ
หนึ่งในพระที่นั่งในนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการแผ่นดิน ...
จำนวน  1  ภาพ
บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านหลวงวิชาเยนทร์ ตั้งอยู่บนถนนวิชาเยนทร์ จังหวัดลพบุรี พื้นที่ในบริเวณบ้านหลวงรับราชทูต แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน...
จำนวน  2  ภาพ
เคยเป็นศาสนาสถานซึ่งขณะนี้เหลือเพียงซากปรักให้แลเห็นร่องรอยของเจดีย์องค์ใหญ่ว่าสร้างในสมัยทวาราวดี พระปรางค์สร้างในสมัยลพบุรี ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ...
จำนวน  1  ภาพ
ตั้งอยู่บนเนินดินด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟใกล้กับศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี ลักษณะศิลปะบายน (พ.ศ. ๑๗๒๐ - ๑๗๗๓) โครงสร้างเป็นศิลาแลงประดับปูนปั้น สร้างขึ้น...
จำนวน  1  ภาพ
ตั้งอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟจังหวัดลพบุรี ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อสมัยใด แต่มีลักษณะของศิลปกรรมที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์สืบ ๆ มาหลายยุคหล...
จำนวน  1  ภาพ
สะพานหกที่ คลองหลอดวัดราชบพิธ (คลองคูเมืองเดิม) สะพานหก สร้างตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสะพานแบบฮอลันดา (เนเธอร์แลนด์) ส...
จำนวน  1  ภาพ

ป้ายที่เกี่ยวข้อง