หมวดรูปภาพ สถาบันพระมหากษัตริย์

รูปภาพ

บทสรรเสริญพระบารมีหัตถ์ทิพย์แห่งท่านไท้ กำจัดไข้กำจัดเข็ญ ถอนทุกข์ขุกลำเค็ญ เย็นทั่วหน้ามาทุกฉนำ แผ่นดินที่ทรงครอง แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม คราวเข็ญ...
จำนวน  1  ภาพ
ประสูติกาลพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 เวลา 18 นาฬิกา 35 นาที ณ โรงพยาบาลศิริราช ทรงเป็นพระโ...
จำนวน  1  ภาพ
พระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ...
จำนวน  2  ภาพ
เทิดพระเกียรติ...
จำนวน  1  ภาพ
บทอาศิรวาทวันแม่แห่งชาติ...
จำนวน  1  ภาพ
...
จำนวน  1  ภาพ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
จำนวน  1  ภาพ
วันฉัตรมงคลหมายถึง พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พระแสงประจำรัชกาล ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติตามราชประเพณี และ เป็นวัน...
จำนวน  2  ภาพ
ในการทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำได้ง่...
จำนวน  1  ภาพ
ป่านี้...คือชีวิต แสงอาทิตย์คือวิญญาณ จิตคือ...สายลำธาร อันยืนนานและยืนยง ...
จำนวน  1  ภาพ

ป้ายที่เกี่ยวข้อง