บทความ

ป็นตลาดขายส่งอาหารทะเลสู่ภัตตาคาร แต่เดิมที่ดินบริเวณนี้เป็นของเจ้าสัวเนียมหรือเจ๊สัว เป็นสวนผักและที่ปลดทุกข์ (ส้วม) ของชาวจีนย่านสำเพ็ง เมื่อสร้างตล...
สำหรับการที่จะใช้มะนาวเป็นยานั้น ต้องใช้น้ำมะนาวจากผลมะนาวที่โตเต็มที่ มีรสเปรี้ยวจัด วิธีนำมาใช้รักษาอาการไอ ระคายคอจากเสมหะ โดยการนำมะนาวโตเต็มที่จา...
จากหนังสือลำนำแห่งสยาม นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นเสียงโบราณ เพลงไทยสากลรุ่นแรก ให้พวกเราได้ทราบว่า ประเทศไทยเราเริ่มมี เพลงอย...
มื่อเอ่ยถึง สำเพ็ง ทุกคนก็รู้จักกันดี เพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาสัยและทำมาหาค้าขายของคนจีนในกรุงเทพฯ มาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน แต่ก่อนนั้นเรื...
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากเมืองลูกหลวง ที่มักกระด้างกระเดื่องเพราะเจ้านายเชื้อพระวงศ์ที่ส่งไปปกครองนั้น มีอำนาจควบคุมกำลังคนได้...
มเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) ยกกองทัพไปตีได้นครธมราชธานีของเขมร ใน พ.ศ. ๑๙๗๔ และรัชกาลนี้ยังได้รวมอาณาจักรสุโขทัยเข้ากับอาณาจักรกรุงศรีอยุ...
ในปลายทศวรรษที่ ๑๙๓๐ สมัยที่สยามยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปในยุโรป เจ้าชายสยามองค์หนึ่งทรงทำให้ชื่อของประเทศสยามระบือลื่อเลื่องลงหนังสือพิมพ์ท...
การประกวดนางสาวไทยครั้งแรกได้เริ่มขึ้นในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๗ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕โดยรัฐบาลได้จัดขึ้นในงานเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญ ภาย...
กระบี่กระบอง จัดเป็นการเล่นแบบกีฬาประเภทหนึ่ง ที่มักจัดให้แสดงเป็นการมหรสพในงานต่างๆ และยังเป็นการเล่นของไทยโดยแท้จริง เพราะไม่เคยปรากฏมีในประเทศใดในโ...
ในการค้นคว้าหาหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดการกีฬาตะกร้อในอดีตนั้น ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนว่ากีฬาตะกร้อนั้นกำเนิดจากที่ใด จากการสันนิษฐานคงจ...
มวยไทยในสมัยก่อนเท่าที่ทราบจะมีการฝึกฝนอยู่ในบรรดาหมู่ทหาร เพราะในสมัยก่อนไทยเราได้มีการรบพุ่งและสู้รบกันกับประเทศเพื่อนบ้านบ่อยๆ การสู้รบในสมัยนั้นยั...
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงก...