บทความ

ผักขะแยงเป็นพืชล้มลุกอายุปีเดียว เป็นผักที่ขึ้นเองตามคันนา ขึ้นในฤดูทำนา เริ่มจากฝนลงครั้งแรก ขยายพันธุ์แบบไหลไปตามราก เกิดและแตกต้นออกเป็นกอ ขนาดเล็ก...
ผักผลไม้สีต่างๆ จะมีสารอาหารสำคัญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอยู่มากมาย ดังนี้ ผักผลไม้สีน้ำเงิน สีม่วง และสีแดง ผักผลไม้ที่มีสีน้ำเงิน สีม่วง และสีแดง...
นไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาจะอยู่กันเป็นชุมชนริมแม่น้ำลำคลอง บ้านเรือน เป็นหลังย่อมๆ สูงประมาณ ๑๓ ฟุต เพื่อหนีน้ำในฤดูน้ำท่วม และนั่งเล่นในฤดูร้อน เป็นเรือน...
กองทัพเรือ มีกำเนิดควบคู่มากับการสร้างอาณาจักรไทย นับตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี กองทัพไทยในสมัยนั้นมีเพียงทหารเหล่าเดียวมิได้แบ่งแยกออกเป็น กองทัพบ...
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการที่เคยดำรงตำแหน่งชั้นสูงในกองทัพบก ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งจนหมด และได้มีการบรรจุบุคคลอ...
เป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในชมพูทวีป (ประเทศอินเดีย) ก่อนพุทธศาสนา เป็นศาสนาเก่าแก่ที่มีวิวัฒนาการพร้อม ๆ กับชาวอารยันที่อพยพเข้ามาในอินเดียราว ๔,๐๐๐ ปีมาแล...
กองทัพบก นั้น อาจกล่าวได้ว่ามีกำเนิดมาพร้อม ๆ กับการก่อตั้งราชอาณาจักรไทย และเป็นรากฐานของความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา แต่ประวัติความเป็นมาของกองทัพบ...
กิจการทหารของชาติ ได้ก่อกำเนิดมาพร้อม ๆ การกำเนิดของชาติไทย ได้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ อาณาจักรสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระ...
โขน เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย มีกำเนิดมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๐ ในชั้นเดิมปรับปรุงจากการเล่น ๓ ประเภทคือ หนังใหญ่ ชักนาคดึกดำบรรพ์ และกระบี่...
เมื่อเอ่ยถึงงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยความรู้สึกและความเข้าใจของคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะมองไปในทิศทางเดียวกันว่า เป็น...
การค้าต่างประเทศ หากพิจารณาทางด้านภูมิศาสตร์จะเห็นว่าอยุธยามิได้ตั้งอยู่ในเส้นทางการค้า การเดินเรือที่สำคัญของชาวต่างชาติที่มาจากยุโรป-อินเดีย-จีน-ญี่...