หมวดบทความ จดหมายเหตุแดนสยาม

บทความ

สังคมไทยแต่โบราณมีวิธีนับวันเดือนปีทางจันทรคติ การเปลี่ยนศักราชในแต่ละปี จึงถือวันที่พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษราวกลางเดือนเมษายนเป็นวันปีใหม่หรือวันเ...
เมื่อมีราชทูตต่างประเทศเข้ามาสู่พระนคร ธรรมเนียมรับราชทูตโปรดให้จัดการดังนี้ คือในท้องพระโรงที่เสด็จออก หน้าราชบัลลังก์ (เห็นจะเป็นหน้าพระที่นั่งบุษบก...
ตามหลักฐานในพงศาวดารกล่าวว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นมีพระมเหสีสองพระองค์ พระมเหสีฝ่ายซ้ายพระนามว่าพระพันปี พระมเหสีฝ่ายขวาพระนามว่าพระกษัตรีย์ ซึ...
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระบรมรูปทรงม้า ตั้งอยู่ที่ลานพระราชวังดุสิต สร้างขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอ...
ศาลาเฉลิมกรุง หรือ "เฉลิมกรุง" เป็นโรงมหรสพหลวง ตั้งอยู่บน เลขที่ ๖๖ ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ เดิมเป็นโรงภาพยนตร์...
ปัญหา "เขาพระวิหาร" ได้จุดชนวนขึ้นอีกครั้ง เมื่อประเทศกัมพูชาพยายามเชิญชวนให้ประเทศต่างๆ เสนอให้เขาพระวิหารเป็น มรดกโลก เฉพาะในส่วนที่อยู่ฝั่งกัมพูชา ...
พระราชลัญจกร คือ ตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ประทับ กำกับพระปรมาภิไธยและประทับกำกับเอกสารสำคัญ ที่ออกในพระปรมาภิไธย เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงพระราชอำนาจ...
ท่าเตียน สมัยก่อนมีชื่อเรียกว่าอะไรไม่ทราบ แต่ที่ได้ชื่อว่า "ท่าเตียน" มาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งท่าเตียนนี้เป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เรียกว่า "ชุม...
อนุสาวรีย์สหชาติหรืออนุสาวรีย์หมู ตั้งอยู่ บริเวณเชิงสะพานปีกุนข้ามคลองหลอดด้านวัดราชประดิษฐ์ฯ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ซึ่งเป็นปีที่ สมเด็จพระศรีพัชริ...
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองขึ้นในพุทธศักราช ๒๓๒๖ เชื่อมระหว่างคลองคูเมืองเดิม...
สุสานหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสร้างขึ้นและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใ...