๒๕๕๓ เมื่อดฤถีปีใหม่เวียนมา

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันเสาร์ที่  ๒๖  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ดฤถีปีใหม่ใกล้เวียนถึง
คิดคำนึงถึงวันที่ผันผ่าน
ทั้งดีชั่วขั้วใดได้พบพาน
เผลออาการผิดพลั้งรั้งไม่ทัน

ณ วันนี้ตั้งใจเริ่มใหม่หนอ
เพียรกอปรก่อกุศลดลจิตมั่น
ละวางผิดพิศดูรู้ปัจจุบัน
จรรยานั้นหมั่นปองประคองคลา

กราบขอพรพระตรัยให้คุ้มครอง
ท่านทั้งผองเป็นสุขทุกถ้วนหน้า
หวังพรใดพรนั้นพลันหลั่งมา
สมปรารถนาทุกประการตราบนานเทอญ
เข้าชม๑,๑๐๘ครั้ง