ใบเสมาที่วัดร้าง

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันอาทิตย์ที่  ๒๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ใบเสมาทำจากหินทรายแดง บางส่วนสึกหรอไปตามกาล คงมีเพียงลวดลายให้เห็นบ้าง อยู่ที่วัดเพลง หรือ วัดบางเพลง ริมคลองวัดสักใหญ่ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เข้าชม๙๗๐ครั้ง