โลกกับจิต

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันเสาร์ที่  ๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

โลกอันจิตย่อมนำไป อันจิตย่อมเสือกไสไป โลกทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของธรรมอันหนึ่งคือจิต ฯ

(พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)
เข้าชม๑,๔๒๑ครั้ง