โถเบญจรงค์ชั้น 5 นิ้ว ลายบัว (พร้อมพาน)

ปรับปรุงโดย:  นายโอ่ง วันพฤหัสที่  ๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

โถเบญจรงค์ชั้น 5 นิ้ว ลายบัว (พร้อมพาน)

โถชั้น 5 นิ้ว ลายบัว พร้อมพาน ผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ฝีมือปราณีต ใช้ทองเยอรมัน 12K (OTOP)(Coop)(มผช) ราคาขายปลีก 920 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง และ VAT)

สถานที่ติดต่อ

นางประจวบ รอดดารา หมู่ 7 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034 839728, 09 8366448 E-Mail : yoo13_3@hotmail.com

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :

thaitambon.com
เข้าชม๑,๒๔๔ครั้ง