อาศิรวาท "วันแม่แห่งชาติ"

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันอังคารที่  ๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 

๏ อ้าองค์พระทรงศรี   ชนนีพระแม่เมือง
จำรัสวิรัติเรือง           ธ สว่างกระจ่างพราว

๏ เปรียบดังมณีเลิศ    และประเสริฐวะวับวาว
ปวงราษฎร์พสกด้าว   สดุดีพระมารดา

๏ แม่ช่วยพสกสุข       นิรทุกข์ ณ ทุกครา
เหล่าราษฎร์พสกหล้า  สุขะเปรมเกษมพลัน

๏ ศูนย์ศิลปาชีพ         ธ ก็รีบริสร้างสรรค์
เพื่อให้พสกนั้น          บ่มิขาดมิแคลนงาน

๏ อีกเอกลักษณ์ชาติ   ธ ประกาศและสืบสาน
ชาวโลกประจักษ์ผ่าน  ชนนีเพราะปรีชา

๏ วอนเทพ ณ แดนสรวง   และก็ปวงพระเทวา
ช่วยแม่อโรคา     สุขะสันต์นิรันดร

๏ อีกมอบพระพรเลิศ   และประเสริฐสถาพร
ให้องค์ทิวากร    มนทรงเจริญเทอญ ๚๛
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
         ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มสยามของเรา         
                                                                                               
นายปุนภพ สายเพ็ชร์ ประพันธ์
เข้าชม๑,๓๕๕ครั้ง


ป้าย

วันแม่