อนุสาวรีย์สหชาติ

ปรับปรุงโดย:  นที วันอาทิตย์ที่  ๒๒  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

อนุสาวรีย์สหชาติหรืออนุสาวรีย์หมู ตั้งอยู่ บริเวณเชิงสะพานปีกุนข้ามคลองหลอดด้านวัดราชประดิษฐ์ฯ

สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ซึ่งเป็นปีที่ สมเด็จพระศรีพัชริทราบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุ ๕๐ พรรษา เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อนุสาวรีย์สหชาติ คำว่า "สหชาติ" หมายถึงผู้ที่เกิดปีเดียวกัน คือ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ พระยาพิพัฒนโกษา (เซเลสติโน ซาเวียร์) และพระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) ได้ร่วมกันจัดสร้างอนุสาวรีย์นี้ ถวายเพื่อน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์

อนุสาวรีย์หล่อด้วยโลหะ ออกแบบเป็นรูปหมู มีความหมายถึง ปีกุน ซึ่งตรงกับปีพระราชสมภพของพระองค์ รวมทั้งเป็นปีเกิดเดียวกันของผู้สร้างถวายทั้งหมดด้วย ที่ฐานมีศิลาจารึกเป็นหินชนวนสีเทา กว้าง ๘๐ ซม. สูง ๕๘ ซม. จารึกคำถวายพระพรแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ต่อด้วยรายพระนามและรายนามของผู้ที่ร่วมลงทุนในการสร้างอนุสาวรีย์ถวายแต่เดิมมีก๊อกน้ำประปาติดอยู่กับเขาเพื่อให้เป็นทาน แต่ภายหลังได้รื้อออก อนุสาวรีย์นี้ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ เป็นผู้ออกแบบ

เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้มีการทำบุญฉลอง เมื่อถึงวันงานเฉลิมพระชนมพรรษา ก็ส่งรูปถ่ายและทำหนังสือเซ็นชื่อสหชาติผู้ที่ร่วมทุนทำอนุสาวรีย์ถวายเป็นพระราชกุศล...

แหล่งข้อมูล

  • ศิตาลี. ภาพเข้าชม๑,๕๘๖ครั้ง