หัตถ์ทิพย์

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันพุธที่  ๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
หัตถ์ทิพย์แห่งท่านไท้         กำจัดไข้กำจัดเข็ญ
ถอนทุกข์ขุกลำเค็ญ         เย็นทั่วหน้ามาทุกฉนำ

แผ่นดินที่ทรงครอง         แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม
คราวเข็ญเข้าครอบงำ         ทรงดับเข็ญทุกคราวครัน

เหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนัก         ทรงงานหนักอเนกอนันต์
วันพักเพียงสักวัน         ก็แสนน้อยดูนานเกิน

วังทิพย์คือท้องทุ่ง         ม่านงานรุ้งคือเขาเขิน
ร้อนหนาวในราวเนิน         มาโลมไล้ต่างรสสุคนธ์

ย่างพระบาทที่ยาตรา         ยาวรอบหล้าฟ้าสากล
พระเสโทที่ถั่งท้น         ถ้าไหลรวมคงท่วมไทย

ทรงธรรมโดย ทรงทำ         พระทรงนำอเนกนัย
ยึดรอยยุคลไคล         ย่อมคว้าชัยให้โลกชม

ยามภัยพิบัติเบียน         จำจนเจียนจวนจ่อมจม
ทรงเสกชีวิตตรม         ให้กลับฟื้นขึ้นยืนตน

ถิ่นโหยระหายหิว         ที่เหือดแห้งทุกแห่งหน
ย่อมชื้นด้วยหยาดชล         ที่ทรงชุบให้ฉ่ำทรวงฯ

"กาพย์เห่เรือฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี"  ประพันธ์โดย นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
เข้าชม๒,๑๗๕ครั้ง