สุภาษิตอิศรญาน

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันพฤหัสที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

บทกวีจากสุภาษิตอิศรญาน

อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อย
น้ำตาลย้อยมากเมื่อไรได้นักหนา
อย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมา
ส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจึ่งนอน

เห็นตอหลักปักขวางหนทางอยู่
พิเคราะห์ดูควรทิ้งแล้วจึ่งถอน
เห็นเต็มตาแล้วอย่าอยากเป็นปากปอน
ตรองเสียก่อนแล้วค่อยทำกรรมทั้งมวลฯ
เข้าชม๑,๕๗๑ครั้ง