วิถีไทยกับใบตอง

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันจันทร์ที่  ๒๖  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ใบตองถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย ไม่ว่าจะนำมาจัดตกแต่งเพื่อใช้ในงานพิธีกรรม เช่น บายศรี กระทง กรวย มาลัย ฯลฯ นอกจากการใช้ ห่อขนม ห่ออาหาร รองอาหาร หรือวางขนม ทำเป็นภาชนะใส่อาหาร จักสาน และประดิษฐ์เป็นดอกไม้

คุณประโยชน์อนันต์

และที่สำคัญไม่สร้างมลภาวะให้เป็นภาระของโลก
เข้าชม๒,๘๔๐ครั้ง