วันฉัตรมงคลรำลึก ๒๕๕๓

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันพุธที่  ๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
คลิ๊กที่ภาพหลักเพื่อดูแบบสไลด์
วันฉัตรมงคล หมายถึง พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พระแสงประจำรัชกาล ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติตามราชประเพณี และ เป็นวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ รัฐบาลและพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล และในวันฉัตรมงคลนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกว่า...
"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม "
พระบารมีแผ่พร้อม        ไพศาล
วันฉัตรมงคลกาล        ก่อเกื้อ
ปกครองแผ่นดินดาล-ดลสุข        พสกเอย
พระราชภิเษกอะเคื้อ        พลวแพร้วพละธรรม
ศิตาลี ผู้ประพันธ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เข้าชม๑,๗๗๗ครั้ง