วัดอมรินทราราม วรวิหาร

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันอาทิตย์ที่  ๑๓  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

วัดอมรินทราราม หรือ วัดหลวงพ่อโบสถ์น้อย ตั้งอยู่ที่ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

วัดแห่งนี้เดิมชื่อวัดบางว้าน้อย ตั้งวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๒๐๐ (หลังจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ได้ ๑ ปี คือปี พ.ศ.๒๑๙๙) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี พ.ศ. ๒๓๒๕

เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ สถานนีรถไฟบางกอกน้อยถูกระเบิดเสียหายเป็นอาณาบริเวณกว้าง รวมวัดอมรินทรารามด้วย ทำให้เหลือสิ่งก่อสร้างเพียงโบสถ์น้อย มณฑปพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธฉาย หอสวดมนต์ ศาลาใหญ่
เข้าชม๑,๗๙๔ครั้ง