วัดร้าง

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันอังคารที่  ๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
คลิ๊กที่ภาพหลักเพื่อดูแบบสไลด์

วัดร้างแห่งนี้คือวัด เพลง หรือ วัดทองเพลง อยู่ในพื้นที่ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย ริมคลองวัดสักใหญ่ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในปี พ.ศ. ใด แต่สันนิษฐานจากลักษณะสถาปัตยกรรมและลายปูนปั้นว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และคาดว่าถูกทิ้งให้เป็นวัดร้างมาตั้งแต่สมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒
เข้าชม๑,๑๘๖ครั้ง