วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันจันทร์ที่  ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ภายในอาณาบริเวณวัด ประกอบด้วยศาลาเปลื้องเครื่อง ซึ่งเคยใช้เป็นที่สำหรับพระเจ้าแผ่นดินเปลี่ยนเครื่องทรงก่อนที่จะเข้าพิธีทางศาสนาในพระวิหารหรือ พระอุโบสถ ถัดเข้าไปเป็นวิหารหลวง ซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทางทิศใต้ของวิหารหลวงเป็นพระอุโบสถขนาดย่อม มีลักษณะประตูหน้าต่างเป็นศิลปะแบบฝรั่งเศส
เข้าชม๙๙๙ครั้ง