วัดนครโกษา

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันศุกร์ที่  ๑๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เคยเป็นศาสนาสถานซึ่งขณะนี้เหลือเพียงซากปรักให้แลเห็นร่องรอยของเจดีย์องค์ใหญ่ว่าสร้างในสมัยทวาราวดี พระปรางค์สร้างในสมัยลพบุรี ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๗ พระอุโบสถ วิหารแลพพระปรางค์อีกองค์หนึ่งสร้างในสมัยอยุธยา โดยได้ดำเนินการก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมใหญ่ในสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สันนิษฐานว่า เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) เป็นแม่งานดำเนินการในครั้งนั้น จึงได้ชื่อ "วัดนครโกษา" ฯ
เข้าชม๑,๑๙๓ครั้ง