วัดชลอ บางกรวย

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันเสาร์ที่  ๑๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

พระประธานหน้าอุโบสถเก่าแก่ของวัดซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางกรวยที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ราวๆ ปีพ.ศ. ๒๓๐๐ และถูกทิ้งให้รกร้างมาโดยตลอด จนกระทั่งเพิ่งจะมีพระภิกษุมาจำพรรษาในสมัยรัชกาลที่ ๓ หรือรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ฯ

พระอุโบสถเก่าขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ พระครูนนทปัญญาวิมล (อดีตเจ้าอาวาสวัดชลอ) ได้ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่แบบเรือสุพรรณหงส์ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
เข้าชม๑,๐๒๓ครั้ง