รุกสยามในพระนามของพระเจ้า

ปรับปรุงโดย:  วายุ วันจันทร์ที่  ๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แต่งโดย : Morgan Sportes

แปลโดย : กรรณิกา จรรย์แสง

สำนักพิมพ์ : มติชน  พิมพ์ครั้งที่ : 1  ปี พ.ศ. : 2549 .

รุกสยามในพระนามของพระเจ้าเข้าชม๘๙๑ครั้ง