พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งอภิเษกดุสิต (พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพ)

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันจันทร์ที่  ๑๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระที่นั่งวิมานเมฆ ทางทิศตะวันตก รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อเป็นท้องพระโรงของวังสวนดุสิต เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๗ เป็นพระที่นั่งไม้ชั้นเดียว สถาปัตยกรรมเป็นแบบขนมปังขิง (Ginger-bread) ประกอบด้วยไม้ฉลุอย่างงงาม ประดับกระจกสี หน้าบันตกแต่งด้วยลายปูนปั้นเป็นตราแผ่นดินทั้งมุขหน้าและมุขหลัง ภายในจัดแสงผลงานหัตถกรรมของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเจพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ เช่น เครื่องเงิน เครื่องทอง ผ้าทอ ผ้าปัก ถมเงิน ถมทอง งานประดับด้วยปีกแมลงทับ งานจักสานจากไม้ไผ่และหญ้าลิเภา เป็นต้น

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระที่นั่งอภิเษกดุสิต เพื่อปรับแต่งเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานหัตถกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยสมาชิกของมูลนิธิส่งเสรริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ จุดเด่นที่สวยงามของพระที่นั่งองค์นี้ คือ ลายไม้ฉลุแบบสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ ภายในพิพิธภัณฑ์มีงานหัตถกรรมหลากหลายให้ชม อาทิเช่น เครื่องเงิน คร่ำ ผ้าทอ ผ้าปัก ถมเงิน ถมทอง งานประดับด้วยปีกแมลงทับ เป็นต้น

แหล่งข้อมูล

bangkoktourist.com.
http://www.kanchanapisek.or.th.(ภาพ)
เข้าชม๑,๕๒๔ครั้ง