พระแม่แห่งปวงไทย...ดวงใจแห่งพงพนา

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันอาทิตย์ที่  ๔  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ป่านี้   คือ ชีวิต         แสงอาทิตย์คือวิญญาณ
จิตคือ   สายลำธาร         อันยืนนานและยืนยง

พลีชีพรักษาไว้         มิให้ใครมารุกดง
เพื่อป่า   จักอยู่คง         คู่แผ่นดิน   นิรันดร์กาล

ผองชน   คนอยู่ป่า         พงพนาคือวิญญาณ
ต้นไม้   สายลำธาร         คือตำนานนักรบไพร

แสงแห่งพระบารมี         องค์ราชิน   พระจอมใจ
นำพสกทั่วถิ่นไทย         ปกป่าไม้ทั้งแผ่นดิน

 

ขอขอบคุณ

คุณ  zyphon  ผู้ประพันธ์
เข้าชม๑,๒๓๒ครั้ง