พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

ปรับปรุงโดย:  นทั วันจันทร์ที่  ๒๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั่วทุกท้องถิ่นอันแสนทุรกันดาน พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมทั้งได้ทรงพระราชทานความเจริญรุ่งเรืองแก่ปวงชนชาวไทย ในทุกที่ที่ทรงก้าวพระบาท

แหล่งข้อมูล

  • Youtube by donutsgasเข้าชม๖๕,๘๐๒ครั้ง