พระพุทธศรีอารยเมตรัย

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันเสาร์ที่  ๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
"พระพุทธศรีอารยเมตรัย" (หลวงพ่อโต) วัดอินทรารามวิหาร ถนนวิสุทธ์กษัตริย์ บางขุนพรหม เป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ สูง ๓๒ ม. กว้าง ๑๐ ม.๒๔ นิ้ว บนยอดพระเกตุมาลาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากศรีลังกา กล่าวกันว่าสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นแต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จท่านก็มรณะภาพเสียก่อน

ส่วนวัดอินทรารามวิหารนั้น เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปี พ.ศ. ๒๒๙๕ และได้รับการปฏิสังขรณ์วัด โดยเจ้าอินทวงศ์ กษัตริย์ลาว โอรสในพระเจ้าสิริบุญสาร ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้นำตัวลงมากรุงธนบุรีด้วยเมื่อคราวกรีฑาทัพขึ้นไปปราบปรามการรุกรานของพระเจ้าสิริบุญสารที่บ้านดอนมดแดง (จังหวัดอุบลราชธานี-ปัจจุบัน) และพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าอินทวงศ์และคณะพำนักตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ ณ แขวงบางขุนพรหม (แต่เดิมเรียก ตำบลไร่พริก)

ชื่อวัดอินทรวิหาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้คณะสงฆ์เปลี่ยนนามวัดที่มีชื่อพ้องกัน ซึ่งชื่อเดิมของวัด(เรียกตามชื่อผู้ปฏิสังขรณ์) คือวัดอินทาราม ซึ่งไปพ้องกับวัดอินทาราม(วัดใต้) ที่บางยี่เรือ ตลาดพลู สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ( ม.ร.ว. ชื่น) แห่งวัดบวรนิเวศวิหารเป็นผู้เปลี่ยนนาม เป็น "วัดอินทรวิหาร" ในปี พ.ศ.๒๔๗๐ และคงใช้ชื่อนี้ตราบถึงปัจจุบัน


ข้อมูลอ้างอิง...thaigoodview.com และ watindharaviharn.orgเข้าชม๑,๐๐๙ครั้ง


ป้าย

"พระพุทธศรีอารยเมตรัย" (หลวงพ่อโต) วัดอินทรารามวิหาร ถนนวิสุทธ์กษัตริย์ บางขุนพรหม เป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ สูง ๓๒ ม. กว้าง ๑๐ ม.๒๔ นิ้ว บนยอดพระเกตุมาลาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากศรีลังกา กล่าวกันว่าสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นแต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จท่านก็มรณะภาพเสียก่อน

ส่วนวัดอินทรารามวิหารนั้น เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปี พ.ศ. ๒๒๙๕ และได้รับการปฏิสังขรณ์วัด โดยเจ้าอินทวงศ์ กษัตริย์ลาว โอรสในพระเจ้าสิริบุญสาร ซึ่ง สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้นำตัวลงมากรุงธนบุรีด้วย เมื่อคราวกรีฑาทัพขึ้นไปปราบปรามการรุกรานของพระเจ้าสิริบุญสารที่บ้านดอนมดแดง (จังหวัดอุบลราชธานี-ปัจจุบัน) และ พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าอินทวงศ์และคณะพำนักตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ ณ แขวงบางขุนพรหม (แต่เดิมเรียก ตำบลไร่พริก)

ชื่อวัดอินทรวิหาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้คณะสงฆ์เปลี่ยนนามวัดที่มีชื่อพ้องกัน ซึ่งชื่อเดิมของวัด (เรียกตามชื่อผู้ปฏิสังขรณ์) คือ วัดอินทาราม ซึ่งไปพ้องกับวัดอินทาราม (วัดใต้) ที่บางยี่เรือ ตลาดพลู สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ( ม.ร.ว. ชื่น) แห่งวัดบวรนิเวศวิหารเป็นผู้เปลี่ยนนาม เป็น "วัดอินทรวิหาร" ในปี พ.ศ.๒๔๗๐ และคงใช้ชื่อนี้ตราบถึงปัจจุบัน