พระพุทธรูปปางนาคปรก

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันพฤหัสที่  ๒๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

พระพุทธรูปปางนาคปรก หนึ่งในพระพุทธรูปหลาย ๆ องค์ปางต่าง ๆ ที่หน้าอุโบสถเก่าวัดชลอ บางกรวย

 

ทุกองค์งดงามมากค่ะ
เข้าชม๑,๒๙๐ครั้ง