พระที่นั่งจันทรพิศาล

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันจันทร์ที่  ๖  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

หนึ่งในพระที่นั่งในนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการแผ่นดิน เป็นหอประชุมองคมนตรี

แต่หลังจากรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระที่นั่งจันทรพิศาลถูกทอดทิ้งจนชำรุดเป็นปรักหักพัง และได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้สมบูรณ์ดังที่เห็นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าชม๑,๓๙๑ครั้ง