ผู้สงบระงับ

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันพฤหัสที่  ๑๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคที่
เข้าชม๑,๓๐๘ครั้ง