น้อมเกล้าถวายพระพร

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันพฤหัสที่  ๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
พ่อหลวงแห่งปวงชน         พระภูมิพลภูวนาถ
ภัทรมหาราช         ธ จอมปราชญ์ผู้ทรงธรรม์

ขอจงทรงพระเจริญ         กาลนานเทอญเกษมสันต์
ขอองค์พระมิ่งขวัญ         จอมราชันย์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ   ข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มสยามของเรา

ศิตาลี ผู้ประพันธ์
เข้าชม๘๑๑ครั้ง