น้อมรำลึก "วันปิยมหาราช"

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันอาทิตย์ที่  ๒๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๒๓ ตุลาคม "วันปิยมหาราช"

เนื่องในวันสำคัญนี้...
ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มสยามของเรา ขอกราบน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมีแด่แผ่นดินไทยและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่าน และได้ทรงวางแบบแผน ปฏิรูประบบ การเมือง การปกครอง เลิกทาส การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศสืบต่อมา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๓

ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า "วันปิยมหาราช" และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ


ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต
เข้าชม๙๕๑ครั้ง