นรนาถเจ้าขวัญไผท

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันศุกร์ที่  ๒๕  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

กราบเบื้องยุคลบาท  ปิ่นนรนาถของปวงชน
ราชันภูมิพล   โลกหล้ายลพระบารมี

ทรงครองแผ่นดินศานติ์  นฤมาณชาติสุขศรี
แสงธรรมพระภูมี   แผ่กำจายกำจรไกล  

สรรเสริญพสกซ้อง  สิโลกก้องนามภูวไนย
นเรศเจ้าขวัญไผท   ขอ ธ ทรงพระเจริญเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

กลุ่มสยามของเรา
เข้าชม๑,๐๓๒ครั้ง