ธรรม

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันเสาร์ที่  ๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อย
มีธรรมตรองส่องใจใสหรือขุ่น
มีธรรมหนุนจุนจิตคิดกุศล
มีธรรมช่วยอวยชัยให้แก่ตน
มีธรรมดลเดชฤทธิ์พิชิตภัย

มีธรรมอยู่ดูพิศจิตประจักษ์
มีองค์มรรคสลักตรงไม่หลงใหล
มีสัจจาฝ่าอามิสวิจิตรนัย
มีพระตรัยรัตนาศรัทธานำ
เข้าชม๑,๑๙๓ครั้ง