ตุ๊กตาจีน

ปรับปรุงโดย:  ศิตาลี วันพุธที่  ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ตุ๊กตาจีนทางขึ้นพระวิหารพระพุทธไสยาส วัดโพธิ์ ท่าเตียน กทม.
เข้าชม๑,๑๖๔ครั้ง