ดี ที่เลือกเกิดไม่ได้

ปรับปรุงโดย:  วายุ วันจันทร์ที่  ๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

แต่งโดย : ดร. อัมพร วัฒนวงศ์

สำนักพิมพ์ : ฟรีดอม  พิมพ์ครั้งที่ : 1  ปี พ.ศ. : 2550 .

ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) อดีต…เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน อาศัยตลาดสดเป็นที่ซุกหัวนอน เคยฆ่าตัวตายมาแล้ว 2 ครั้ง เกิดเป็นจุดหักเหพลิกจนชีวิตจนได้รับทุนไปเรียนเมืองนอก กลับมาทำงานจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนสังคม จากมหาวิทยาลัยหลุยส์เซียน่า สหรัฐอเมริกา ค.ศ .1996



เข้าชม๒๙๒ครั้ง