ชีวก โกมารภัจจ์

ปรับปรุงโดย:  นที วันพฤหัสที่  ๑๖  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

รูปปั้นฤาษี "ชีวก โกมารภัจจ์" ภายในวัดพระแก้ว

ฤาษี "ชีวก โกมารภัจจ์" เป็น ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคและมีชื่อเสียงมากในครั้งพุทธกาล เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระเจ้าพิมพิสาร และพระเจ้าพิมพิสาร ได้ถวายให้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าด้วย

ผู้ที่ศึกษาการแพทย์แผนโบราณ ให้ความเคารพ นับถือท่านมาก รวมทั้งผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มักจะมาขอพรจากท่านด้วยเช่นกัน
เข้าชม๔,๐๕๔ครั้ง