สยามของเรา

สยามของเรา

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เราคนไทยทุกๆคนคงได้ทราบกันแล้วว่าบนแผ่นดินรูปขวานสุวรรณภูมิแห่งนี้ มีอดีตความเป็นมาอันแสนยาวนาน และตลอดกาลเวลาแห่งยุคสมัยที่ผ่านมานั้นคือการสั่งสมหลอมรวมภูมิปัญญาทั้งศาสตร์และศิลป์ เข้าไว้ด้วยกันอย่างเนียนแนบ วิจิตร งดงาม เกิดเป็นวิถีและวัฒนธรรม ไทย ดังที่เรามี เราเป็นอยู่ ณ กาลปัจจุบัน

ทีมงาน กลุ่มเพื่อสยามของเรา แม้จะ มิใช่นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี หรือนักวิชาการภาครัฐ หากแต่เราเป็นเพียงประชาชนชาวสยามกลุ่มเล็กๆ ที่ตระหนักและซาบซึ้งในคุณค่าความเป็นไทยที่ วีรกษัตริย์ วีรชน นักรบ นักปราชญ์ มหาบรรพบุรุษแห่งสยามแต่อดีตนั้น ได้ต่อสู้ ฟันฝ่าอุปสรรคนานา เพื่อก่อร่างสร้าง ชาติ ให้ดำรงคงอยู่ และได้สืบทอดมรดกล้ำค่านี้ต่อๆมายังลูกหลานเหลนโหลน คนรุ่นเราจึงได้มี แผ่นดิน - ศิลปวัฒนธรรม - ภาษา เป็นของเราเอง อันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง
บทความแนะนำ
ในการค้นคว้าหาหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดการกีฬาตะกร้อในอดีตนั้น ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนว่ากีฬาตะกร้อนั้นกำเนิดจากที่ใด จากการสันนิษฐานคงจ...
สังคมสุโขทัยเป็นสังคมที่มีชนชั้น เดิมนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าสังคมสุโขทัยไม่มีทาส แต่จากการศึกษาในปัจจุบัน มีการวิเคราะห์ตีความกันว่าสังคมสุโขทัยเป...
าณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรเล็กที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาระยะหลัง ประชาชนจึงมีไม่มาก พื้นฐานทางเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม นอกจ...
รูปภาพล่าสุด
บทสรรเสริญพระบารมีหัตถ์ทิพย์แห่งท่านไท้ กำจัดไข้กำจัดเข็ญ ถอนทุกข์ขุกลำเค็ญ เย็นทั่วหน้ามาทุกฉนำ แผ่นดินที่ทรงครอง แผ่นดินทองแผ่นดินธรรม คราวเข็ญ...
จำนวน  1  ภาพ
ประสูติกาลพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 เวลา 18 นาฬิกา 35 นาที ณ โรงพยาบาลศิริราช ทรงเป็นพระโ...
จำนวน  1  ภาพ
พระเมรุสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ...
จำนวน  2  ภาพ
คลิ๊ปวิดีโอมาใหม่
ทั่วทุกท้องถิ่นอันแสนทุรกันดาน พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมทั้งได้ทรงพระราชทานความเจริญรุ่งเรืองแก่ปวงชนชาวไทย ในทุกที่ที่ทรงก้าวพระบาท...
ความยาว  2.00 นาที